Een woord over reacties…

Nellie maakt emoties los. Bij iedereen op een eigen manier, maar voor niemand minder oprecht. Als we reacties op elk hoofdstukje toestaan, moedigen we aan om te reageren en te discussiëren. Op deze virtuele manier lopen we het risico op miscommunicatie en defensiviteit.

Via Nellie moedigen we net aan om te luisteren. Te beleven. Te voelen. Emoties toe te laten. Gedachten toe te laten.

Om een veilige, vrije omgeving te creëren waarbinnen dit voor iedereen mogelijk is, is het niet meer mogelijk om reacties te plaatsen.

Wanneer we het volledige verhaal van Nellie in ons hebben opgenomen, komt er gelegenheid om samen te reflecteren. Wie graag samen denkt, reflecteert, praat, ervaringen uitwisselt, luistert, gedachten deelt… is welkom om zich in te schrijven op onze nabesprekingen.

%d bloggers like this: